Witamy na stronach naszej witryny internetowej Darmowy Kurs CSS
  1. Archiwum
  2. O szkole
  3. Nasze sukcesy
  4. Edukacja przedszkolna
  5. Linki
  6. Absolwenci

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna  

OFERTA NA OBSŁUGĘ KOTŁOWNI C.O.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ

NA OKRES SEZONU GRZEWCZEGO 2018/2019

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej powierzy w ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilno-prawnej obsługę kotłowni centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Woli Przybysławskiej, łącznie z wykonaniem dodatkowych prac związanych z funkcjonowaniem szkoły – na okres sezonu grzewczego 2018/2019.

 Do zadań wybranego oferenta należeć będzie:

Odbiór paliwa (rozładunek, składowanie),

Utrzymanie właściwej temperatury w budynku szkoły zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły,

Utrzymanie w czystości kotłowni i powierzchni związanej z kotłownią (odświeżenie pomieszczenia po zakończeniu sezonu grzewczego),

Dbałość o stan techniczny sieci grzewczej i pomoc w usuwaniu ewentualnych awarii,

prowadzenie drobnych prac konserwatorskich na terenie szkoły.

1. Warunkiem przystąpienia do oferty jest posiadanie przez oferenta uprawnień do obsługi kotłów C.O. Składając ofertę należy dostarczyć dowody posiadanych dodatkowych umiejętności (referencje, zaświadczenia) potwierdzające doświadczenie w zakresie obsługi pieców centralnego ogrzewania oraz zarejestrować działalność gospodarczą.

2. Z wybranym oferentem, jako podmiotem gospodarczym, zostanie zawarta umowa cywilno-prawna.

3. Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemne oferty zawierające:

Wycenę usługi wraz z opisem czynności wchodzących w jej zakres.

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

Dane do kontaktu.

4. Oferty należy składać osobiście do Dyrektora Szkoły lub przesłać na internetowy adres szkoły: sp-wolaprzybyslawska@o2.pl w terminie do 30 października 2018 roku do godziny 10.00.

5. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie  do dnia 31 października 2018 roku.

 

Wola Przybysławska, 22. 10. 2018 r.