Witamy na stronach naszej witryny internetowej Darmowy Kurs CSS
  1. Archiwum
  2. O szkole
  3. Nasze sukcesy
  4. Edukacja przedszkolna
  5. Linki
  6. Absolwenci

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna  

Opublikowano: 7 czerwca 2019

Od grosika do złotówki

Od  drugiego semestru w klasie II realizowany jest projekt edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Celem projektu jest kształtowanie prawidłowych nawyków oraz postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Już w tym wieku uczniowie otrzymują pierwsze kieszonkowe, pojawiają się więc nowe doświadczenia w zakresie wyboru i podejmowania decyzji o wydawaniu własnych pieniędzy. W związku z tym rodzi się potrzeba przygotowania dzieci do racjonalnego i świadomego dysponowania posiadanymi środkami finansowymi. Przekazywanie wiedzy z tego zakresu odbywa się poprzez różnorodne działania uczniów wykorzystujące naturalną w tym wieku aktywność.

W trakcie wirtualnej podróży galaktycznej dzieci odwiedzają planety (Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol i Złotówka), na których wykonują  różnorodne zadania, ćwiczenia, gry i zabawy.

Treści nauczania są zgodne z podstawą programową, dlatego projekt można włączyć w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej, a zdobyta wiedza i nabyte umiejętności stanowią bazę do dalszej nauki.

Organizatorka projektu- Jolanta Michalska