Witamy na stronach naszej witryny internetowej Darmowy Kurs CSS
  1. Archiwum
  2. O szkole
  3. Nasze sukcesy
  4. Edukacja przedszkolna
  5. Linki
  6. Absolwenci

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Darmowy Kurs CSS

Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna / Edukacja przedszkolna

ROK  SZKOLNY  2017/2018

3 i 4-LATKI            5-LATKI            6-LATKI

Oddział przedszkolny sześciolatków 

W naszej szkole do oddziału przedszkolnego sześciolatków w roku szkolny 2017/2018 zostało zapisanych trzynaścioro dzieci.

Wychowawczynią tego oddziału jest Pani mgr Małgorzata Matraszek.

Lista dzieci oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

1.    Daria Butryn

2.    Amelia Czarnecka

3.    Igor Czarnecki

4.    Kuba Dados

5.    Małgorzata Domińska

6.    Wanessa Filipczuk

7.    Maja Gawron

8.    Igor Kamiński

9.    Nikola Karapuda

10. Aleksander Korzeniowski

11. Kacper Ogrzyński

12. Aleksander Smolak

13. Natalia Sugier

    

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym

8.00 - 8.40 - zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi dzieci, manipulacyjne, tematyczne, służące realizacji pomysłów dzieci, indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka;

8.40 - 9.00 - ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe;

9.00 - 9.30 - zajęcie dydaktyczne z wykorzystaniem kart pracy, realizowane według programu wychowania przedszkolnego. Wspomaganie rozwoju dzieci w sferze kompetencji kluczowych: mówienie, słuchanie, przeliczanie, manipulowanie, działalność plastyczna, doskonalenie sprawności grafomotorycznej;

9.30 - 9.45 - zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe;

9.45 – 10.15 - zajęcie dydaktyczne zajęcie dydaktyczne z wykorzystaniem kart pracy, realizowane według programu wychowania przedszkolnego. Wspomaganie rozwoju dzieci w sferze kompetencji kluczowych: mówienie, słuchanie, przeliczanie, manipulowanie, działalność plastyczna, doskonalenie sprawności grafomotorycznej;

10.15 - 10.30 - czynności samoobsługowe, higieniczno – porządkowe;

10.30 - 10.50 - posiłek (drugie śniadanie oraz na zmianę: mleko, warzywa, owoce);

10.50 - 11.20 - zabawy integracyjne, relaksacyjne, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci;

11.20 - 12.20 - wyjście na plac zabaw, organizowana przez nauczyciela aktywność w formie gier i zabaw ruchowych, obserwacji przyrodniczych na świeżym powietrzu, swobodna zabawa i rozwijanie sprawności fizycznej;

12.20 - 13.00 - praca indywidualna - wspomaganie rozwoju dziecka. Czytanie dzieciom dzieł literatury i poezji dziecięcej.

 

UWAGA !!!
Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na:

    • różne warunki pogodowe, 
    • wizyty gości w przedszkolu, 
    • uroczystości, 
    • spotkania,
    • krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego lub projektu.

Rodzic ma możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem podczas rozchodzenia się dzieci i uzyskać bieżące informacje o dziecku.

Oddział przedszkolny pięciolatków

Do oddziału przedszkolnego pięciolatków w roku szkolny 2017/2018 zostało zapisanych dwanaścioro dzieci.

Wychowawczynią tego oddziału jest Pani mgr Aneta Nalewajek.

Lista dzieci oddziału pięciolatków w roku szkolnym 2017/2018

1. Emilia Czarnecka

2. Nikola Dec

3. Nikola Janek

4. Iga Karapuda

5. Bartosz Kostyła

6. Igor Kulik

7. Filip Nalewajek

8. Kacper Podolski

9. Julia Staniak

10. Michał Sumorek

11. Patryk Wójtowicz

12. Aleksandra Zarajczyk

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna dydaktyczno – wyrównawcza.

8:30 – 9:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą z wykorzystaniem kart pracy (realizacja programu wychowania przedszkolnego). Wspomaganie rozwoju dzieci dotyczące kompetencji kluczowych: mówienie, słuchanie, myślenie, sprawność manualna.

9:00 – 9:20 Poranna gimnastyka – ćwiczenia mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw; zabawy ruchowe.

9:20 – 9:40 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

9:40 – 10:00 Przygotowania do posiłku. Porządkowanie sali, eksponowanie pracy dyżurnych. Czynności samoobsługowe w WC i łazience.

10:00 – 10:25 Posiłek. Wdrażanie do odpowiedniego zachowania w czasie spożywania posiłków.

10:25 – 10:45 Odpoczynek po posiłku. Korzystanie z gier planszowych i układanek; słuchanie muzyki, bajek - wyciszanie.

10:45 – 12:00 Czynności samoobsługowe w szatni. Pobyt na powietrzu: spacery, zabawy dowolne na boisku szkolnym i placu zabaw, bądź organizowane przez nauczyciela. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

*w przypadku nieodpowiedniej pogody ćwiczenia i zajęcia ruchowe w sali, zabawy dowolne lub organizowanie różnych zajęć jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka (zajęcia plastyczne).

12:00 – 12:10 Czynności higieniczno-porządkowe.

12:10 – 12: 40 Zajęcia dydaktyczne  z całą grupą.

12:40 – 13:00 Zajęcia z całą grupą integracyjne ze śpiewem, gry, zabawy dydaktyczne. Zabawy inspirowane przez wychowanków.

13:00 Rozchodzenie się dzieci.

Zespół Wychowania Przedszkolnego 

Do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Przybysławskiej w roku szkolnym 2017/2018 zostało zapisanych jedenaścioro dzieci trzyletnich i czteroletnich. Wychowawczynią tego oddziału jest Pani Justyna Sobczyńska.

Lista dzieci oddziału Zespołu Wychowania Przedszkolnego

w roku szkolnym 2017/2018

1.    Zuzanna Amernik

2.    Oskar Chabros

3.    Bartosz Czarnecki

4.    Hubert Jabłoński

5.    Marcelina Kostyła

6.    Iga Podolska

7.    Kacper Rak

8.    Stanisław Smolak

9.    Jakub Trębicki

10. Piotr Woch

11. Michał Wójtowicz 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

11:30 – 12:30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna dydaktyczno – wyrównawcza.

12:30 – 13:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

13:00 – 13:15 Przygotowania do posiłku. Porządkowanie sali, eksponowanie pracy dyżurnych. Czynności samoobsługowe w WC i łazience.

13:15 – 13:40 Posiłek. Wdrażanie do odpowiedniego zachowania w czasie spożywania posiłków.

13:40 – 14:40 Czynności samoobsługowe w szatni - wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu: spacery, zabawy dowolne na boisku szkolnym i placu zabaw lub organizowane przez nauczyciela. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

*w przypadku nieodpowiedniej pogody ćwiczenia i zajęcia ruchowe w sali. Organizowanie różnych zajęć jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka.

14:40 – 15:00 Relaks. Słuchanie bajek, muzyki itp. – wyciszanie.

15:00 – 15: 40 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca z dzieckiem zdolnym. Praca dydaktyczno – wyrównawcza.

15:40 – 16:05 Zajęcia plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.

16:05 – 16:30 Zajęcia z całą grupą integracyjne ze śpiewem. Zabawy inspirowane przez wychowanków. Rozchodzenie się dzieci.